Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin amacı işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik çerçevesinde uyulması gereken asgari şartları belirlemektir.

Yönetmeliğe göre İş ekipmanlarının periyodik muayeneleri, Ulusal ve Uluslararası standartlarda belirtilen kriterlerde ve aralıklarda, üretici verileri ve fen ve teknik gereklilikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

İŞ EKİPMANLARI NEDİR? PERİYODİK KONTROLLERİ NEDEN YAPILIR?

En genel anlamda iş ekipmanı; bir işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ya da tesisattır. İş ekipmanları; 25 Nisan 2013 tarihinde yayınlanan İş Ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği, hizmet talep eden kuruluşun yaptırmış olduğu risk değerlendirmesindeki muayene periyotlarına göre, yönetmelikte belirlenmiş azami süreleri de aşmayacak şekilde muayene edilmelidir.

İş ekipmanları muayene edilirken Yönetmelikte belirtilen standartlar ve temel gereklilikler esas alınır. Muayene edilen ekipmanların durumu iş yerinde sağlık ve güvenlik tedbirleri yönünden bir rehber olmaktadır. Bu rehber ile tespit edilen bulguların giderilmesi işletmelerdeki iş kazalarının önlenmesi, ayrıca ekipmanların sorunsuz çalışması ile işletmenin üretim kaybının olmaması sağlanacaktır.

Kısacası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yürütmesinde olan bu yönetmelik hem işçiyi hem de işvereni koruma altına alan bir yönetmeliktir.

PERİYODİK KONTROL NASIL YAPILIR?

Periyodik muayeneler hidrostatik testler, ağırlık testleri, görsel testler, tahribatsız muayeneler ve cihazlarla tespitler şeklinde muayene edilmektedir.

Hidrostatik testler için basınçlı ekipmanın giriş çıkış vanaları, emniyet ventili bağlantısı işletmeye giden hatlardan ayrılır ve flanş ya da kör tapa kullanılarak körlenir. Tank, en üst noktasından taşıncaya kadar test akışkanı ile doldurulur. En yaygın olarak kullanılan test akışkanı maksimum 25 0C  de sudur. Tamamen test akışkanı ile doldurulan tank yavaş yavaş basınçlandırılır.

Ağırlık testleri için kaldırma iletme ekipmanının tipine göre ve standartlarda belirtilen şartlara göre ağırlık testine tabi tutulur.

Hidrostatik test yapılamayan basınçlı ekipman veya tesisatlar için tahribatsız muayene yöntemlerinden en genel olarak manyetik parçacık, penetrant ve ultrasonik kalınlık ölçümü yöntemlerinden biri veya birkaçı ile test edilir. Herhangi bir yöntem ile kesin kanaat getirilemeyen muayenelerde, muayene uzmanı, ekipmanın muayenesi için farklı bir yöntem önerebilir.

Yangın tesisatları hidrostatik test ile ve ayrıca havalandırma tesisatları gibi görsel kontroller yapılarak muayene edilmektedir.

Elektrik tesisatları, topraklama ölçümleri ve paratoner testleri ise hem görsel hem de test cihazı kullanılarak muayene yapılmaktadır.

Aşağıdaki tabloda periyodik muayene yapılan teçhizatlar verilmektedir:

Muayene Türü Ekipman Adı Birim Kontrol Süresi
(Dakika)
Bir günde kontrol sayısı
(8 saat)
Adet
Bir günde max kontrol sayısı
(10 saat)
Adet
Kaldırma Ekipmanları Periyodik Kontrolü Forklift Periyodik Kontrol 25 19 24
Transpalet  20 24 30
Vinç   45 10 13
Kule Vinç 90 5 6
Caraskal  25 19 24
Mobil Vinç 45 10 13
Personel Yükseltici - EN 280 30 16 28
Asılı Erişim Donanımı 60 8 10
Sütünlü Çalışma Platformu 60 8 10
İnşaat Vinci 60 8 10
Araç Kaldırma Lifti 20 24 30
Kriko  20 24 30
Yürüyen Merdiven - Bant  75 6 8
Kuyruktan Kaldırıcı 20 24 30
Hareketli Yükleme Rampası 20 24 30
Elektrikli İstif Makinası 25 19 24
Reach Truck 20 24 30
Yük Asansörü 30 16 28
Kazıcı Yükleyici 40 12 15
Manlift 30 16 20
Ekskavatör 30 16 20
Mapa/Kanca Altı Bağlantı Ekipmanı 10 48 60

Muayene Türü Ekipman Adı Birim Kontrol Süresi
(Dakika)
Bir günde kontrol sayısı
(8 saat)
Adet
Bir günde max kontrol sayısı
(10 saat)
Adet
Basınçlı Ekipmanları Periyodik Kontrolü Hava Tankı (0-500 lt) 40 12 15
Hava Tankı (500-2000 lt) 50 9 12
Hava Tankı (2000 lt ve üzeri) 60 8 10
Hidrofor / Genleşme Tank/Boyler 40 12 15
Kompresör 40 12 15
Kalorifer Kazanı 40 12 15
Buhar Kazanı 50 9 12
Kızgın Yağ Kazanı 50 9 12
Otoklav (küçük) 40 12 15
Otoklav (büyük) 50 9 12

Muayene Türü Ekipman Adı Birim Kontrol Süresi
(Dakika)
Bir günde kontrol sayısı
(8 saat)
Adet
Bir günde max kontrol sayısı
(10 saat)
Adet
Elektriksel Ölçümler Paratoner 45 10 13
Paratoner (Faraday Kafesi) 45 10 13
Priz Topraklama 2 225 280
Pano Topraklama 2 225 280
Makine Topraklama 3 150 185
Ana Dağıtım Panosu 20 20 24
Ara/Kat Dağıtım Panosu 7 60 80
Bina Topraklama 15 25 30
Jeneratör 45 10 13
Katodik Kontrol 45 10 13
Kaçak Akım Rölesi 5 90 110
İç Tesisat
Pano Kontrolleri ve Topraklamalar hariç kısımlara bakılır.
20 24 30

Muayene Türü Ekipman Adı Birim Kontrol Süresi
(Dakika)
Bir günde kontrol sayısı
(8 saat)
Adet
Bir günde max kontrol sayısı
(10 saat)
Adet
Yangın Tesisatı Dolap 5 96 120
Tüp 3 160 200
Pompa ve Depo 30 16 20
Genel Kontrol 30 16 20
Sprinkler sistemi 30 16 20
Tozlu Sistemler 30 16 20
Gazlı Sistemler 30 16 20
Köpüklü Sistemler 30 16 20