Enerji Yönetim Sistemleri için oluşturulmuş Enerji ile ilgili gereksinimler, yönetimi uygulanması ve bakımı da dahil olmak üzere tasarlanmış yönetim Sistemi standardıdır. Standart Uluslararası Standardizasyon Kurumu tarafından oluşturulmuş bir standarttır. Enerji performansının sürekli iyileştirilmesi ve enerji verimliliğini sağlamak amaçlanmıştır.

ISO 50001 Haziran 2011 yılında ISO kurumu tarafından yayınlanmıştır. Konumu ve büyüklüğü ne olursa olsun tüm kurumlara uygulanabilir bir standarttır. 

ISO 50001 belirgin hedefi Enerji Performansı Yönetimidir. Kurum sayısal hedefler koyar ve bu hedefleri gerçekleştirmek için birtakım faaliyetler planlar.

Standardın temel amacı enerji performansı ve verimliliğini arttırmak ve enerji azaltma fırsatlarının belirlenmesi ve çevresel süreçlere yardımcı olmaktır.

Enerji yönetimi kuruluşların enerji verimliliğinin dışında sera gazının salınımı ile ilgili çevresel iklimin korunmasına da yardımcı olmaktadır.

ISO yönetim sistemi standartlarına uygun olarak tasarlanmış bir standarttır. ISO 9001 ve 14001 standartlarına kolayca entegre edilebilir bir standarttır. Güncel versiyon ISO 50001:2011’dir.

Standardın İşleyişi ISO 50001 kuruluşlara enerji yönetimi ile ilgili bir çerçeve sunar,

  • Enerji verimliliği için politika geliştirmek
  • Politikanın karşılanması için hedeflerin saptanması
  • Enerji kullanımı ile ilgili verileri kullanma
  • Sonuçları ölçmek
  • Politikanın etkinliğini ölçme
  • Enerji Yönetimini sürekli geliştirme