ISO 45001 yeni yayınlanmış olan "İş Sağlığı ve Güvenliği" standardıdır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi konusundaki gereklilikleri belirleyen uluslararası bir standarttır. ISO 45001, kuruluşların kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini entegre edebilmelerini sağlamak amacıyla ISO 9001 (QMS) ve ISO 14001 (EMS) standartlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Ulusal sağlık ve güvenlik standartlarına uyum tüm kuruluşlar için zorunludur.

ISO 45001 bir yandan kuruluşların yasal standartlarla olan uyumunu gösterirken öte yandan iş ortamının sürekli iyileştirilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi arttırır.

ISO 45001 kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır.

NEDEN ISO 45001

  1. Ana üreticilerin, ihalelerde ve tedarikçi değerlendirmelerinde rakiplerine göre avantaj sağlaması öne geçmesi,
  2. Kârlılığı arttırmak,
  3. ISG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak,
  4. Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek,
  5. Motivasyon ve katılımı arttırmak,
  6. Ulusal yasa ve dünya Standardlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak,
  7. Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak,
  8. Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan ISG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.