Kosher belgesi, musevi Kaşerut veya Kaşrut kurallarına, yasalarına göre insanın tüketimine uygun anlamına gelir. Her gıda maddesi Kosher sertifikalı olmalıdır.

Koşer Musevi inancına göre yenilmesi ve kullanılmasında dinen sakınca bulunmayan ürünlerdir. Bunları belirleyen kurallara Kaşerut veya Kaşrut kuralları denilmektedir. Kaşerut Kurallarının kaynağı Tevrat metinlerindeki ilahi buyruklardır.

Gıda maddelerinin inanca uygun olarak tüketilebilmesi ile alakalı, ürün üretim başlangıcından tüketimine kadar geçen süreçte belirli bir takım kurallara uyulması gereklidir.

Musevi dini kuralları gereğince gıda maddelerinin tüketimine uygunluğunu teyiden işletmelerde ürün üretim prosesi din adamları tarafından denetlenerek Kaşerut kurallarına uygun bulunan ürün ve işletmelere Koşer Belgesi verilir.

Kosher Sertifikasyon Süreci:

Biz yetkili, gizli ve güvenli, endüstriel Kosher için güvenilir bir ortak olarak,
üçüncü milenyumun şafağında, gıda endüstrisi tüketici talebi ve işlenmiş ve bileşik gıda maddelerinin artan sayıda basınç dağılımı yanıt verir.
 

 • Başvurunuz bize E-Mail olarak geldikten sonra hemen size Formlarımızı E-Mail ile gönderilir.
 • Bu Formlarımızı eksiksiz olarak doldurup, bize ürün bilgileri, içerikleri, üretim akış şemalarınızı, varsa içeriklerin Kosher Belgeleri ile birlikte PDF olarak gönderilir.
 • Bu gönderilen Formlar ve dokümanlarınız Kosher uzman teknik ekibi tarafından denetimi yapılır, incelenir ve değerlendirilir. Eksikler var ise bildirilir. Yok ise size yine de bildirilir.
 • Bu dokümanların denetimi ve incelenmesi için kesinlikle bir ücret talep edilmez.
 • Kosher Denetimi için bir sorun veya bir eksiklik yok ise size fiyat teklifi yapılır. 
 • Teklif sizin için uygun ise, sizden bir onay alınır.
 • Onay geldikten sonra Denetim ziyareti için bir tarih belirlenir.
 • Kosher Denetçileri sizi ziyaret eder ve denetim yapılır.
 • Denetim sonucu değerlendirilecektir. Herhangi bir uygunsuzluk var ise bunlar giderilir yok ise bir denetim raporu hazırlanıp belge düzenlenecektir.
 • Uluslararası Kosher Belgeniz ve Faturanız size önce DIGITAL / PDF olarak E-Mail ile ve Baskı Formatı da Kargo ile gönderilecektir.
 • Kosher belgesi seneliktir. Her sene denetim yapılır ve yenilenir. Ancak bazı ürünler için veya üretimler için veya işletmeler için senede birden fazla denetimde yapılabilir.
 • Ürünlerin niteliğine veya Kosher Standardlarına göre kullanabilmeniz için çeşitli Kosher Logolarımızı da belgelendirme süreci bittikten sonra gönderilecektir.