TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, faaliyet gösterdiğiniz hizmet türüne göre TSE HYB Standardınız belirlenir. Standarda göre firmanızda sağlamanız gereken asgari şartlar şunlardır;

 • Faaliyet gösterdiğiniz sektöre göre özel servis, yetkili servis veya iş yeri olmanız gerekmektedir.
 • İlk önce standardınız belirlenir.
 • Standart belirlendikten sonra, TSE HYB standardındaki ilgili şartların tarafınızca karşılanma kontrolleri yapılır.

TSE HYB Şartları

 • Yetkili servis iseniz hangi markalı ürünlere hizmet verecekseniz firma ile aranızda yetkili servis sözleşmesi var mı?
 • Standartta hizmet verdiğiniz servis ve marka sayısına göre gerekli metrekareyi sağlıyor musunuz?
 • Teknik servis sorumlunuz, teknik servis personeliniz ve idari personeliniz var mı?
 • Bu çalışanlar standartta bahsi geçen ilgili bölümlerden mezun personeller mi?
 • İŞ yeri sigortanız var mı?
 • Topraklama raporunuz var mı?
 • İş güvenliği hizmetinden faydalanıyor musunuz?
 • İlgili standardın şartlarına göre değişkenlik gösteren hususlar için daha fazla bilgi almak isterseniz bizi arayarak bilgi alabilirsiniz.
 • TSE ilgili standartların şartlarını sağlamanız durumunda İlk önce bağlı bulunduğunuz İl Müdürlüğünden CoKey numarası alınır.
 • TSE Anadolu Yakası veya TSE Avrupa Yakasına TSE HYB başvurunuz yapılır.
 • Başvuru gerçekleştikten sonra denetim için gün verilir.
 • TSE Belgelendirme uzmanları tarafından firmanızda TSE standardına göre TSE HYB Belgesi incelemesi gerçekleştirilir.
 • İnceleme sonrası TSE Hizmet Yeterlilik Belgeniz firmanıza teslim edilir.

CoKey Numarası Nedir? CoKey Numarası Nasıl Alınır?

Asansör TSE HYB Belgesi | CEMKA

TSE HYB Belgesi Danışmanlık Adımları

 1. Firmanız tarafından noter onaylı vekaletname hazırlanır.
 2. TSE Hizmet yeterlilik belgesi almak için müracaatta bulunularak işlemlere başlanılır.
 3. Servisiniz ve servis dokümantasyon yapınız hazırlanır.
 4. Denetime hazır hale getirilir.
 5. Uzmanlarımız denetime sizinle beraber eşlik edip TSE Hizmet yeterlilik belgesini firmanıza teslim ederek işlemleri tamamlamış olur.

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Başvuru Evrakları

 • Kuruluş yetkilisinin noter onaylı imza sirküleri
 • Vergi levhası
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Şirket yetkilisine ait imza sirküleri
 • Oda faaliyet belgesi
 • Avans dekontu (Türk Standartları Enstitüsüne başvuru için yatırılması gereken ücret)

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

VAKIFBANK KALKINMA BAKANLIĞI BAĞLI ŞUBESİ

TR 08 0001 5001 5800 7286 9957 88

 • Teknik servis iseniz; Yetkili Servis Sözleşmesi

İmalatçı/ithalatçı firmaların imal ettiği veya ithal ettiği ürünlerin satış sonrası hizmetlerini yerine getirebilmeleri için hazırlanan sözleşme örneğidir. Sözleşmede yazılı olan maddeler, sözleşmenin zorunlu maddeleri olup, taraflar bu maddelerin dışında aralarında yaptıkları anlaşma maddelerini de sözleşmeye dâhil edebilirler. Yetkili Servis Sözleşmesi tarafların karşılıklı kaşelenerek imza altına alınması şartı ile de yapılabilmektedir. Tarafların imza sirkülerinin veya imza beyannamelerinin (şahıs firmalarında) aslı görülerek okunaklı olacak şekilde fotokopileri kabul edilecektir.

Yetkili Servis Sözleşmesi

 • İthalatçı firmalar için taahhütname

İthalatçı olan kuruluşlar ithal ettikleri ürünlerin markasını Hizmet Yeterlilik Belgelerine ilave etmek zorunda olup her marka için “Taahhütname” vermelidirler.

İthalatçı Taahhütname Örneği

Belge almak istediği faaliyet alanında markasını tescil ettirmiş Türk Patent Enstitüsünden alınmış Marka Tescil Belgesi veya TPE Marka başvuru evrağı olması zorunludur.