Uluslararası Gıda Standardı (International Food Standard ) olarak ifade edilen bu standart 2000 yılında, gıda güvenliğinin, Ticaret Odası CIES - The Global Food Business Forum- tarafından iyileştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. ISO 9000: 2000' den farkı, HACCP içermesidir. Avrupa, Kuzey Amerika ve Avusturalya' da başlangıçta 40 ticari işletmenin katılımı ile oluşmuştur.

IFS' in AMACI NEDİR ? 

Global bir gıda güvenlik standardı hazırlayıp işletmelerin kendi pazarlarında daha güvenli gıda ürünü satmalarını sağlamaktır. Buna istinaden GFSI, anahtar kriterler ortaya çıkartarak, gıda güvenlik standardını ölçülebilir hale getirmiştir. 

IFS, 5 bölümde kendini sınıflandırır,

  1. QMS' e talepler,
  2. Yönetim Sorumluluğu, 
  3. Kaynak Yönetimi,
  4. Üretim Süreçleri,
  5. Ölçme, analiz, iyileştirme.